Prawo rzymskie w pracach Marcelego Chlamtacza pdf chomikuj

Prawo rzymskie w pracach Marcelego Chlamtacza pdf chomikuj

Niniejsza praca ma na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy Marcelego Chlamtacza można uznać za uczonego, którego wkład w rozwój romanistyki prawniczej był znaczący, a jeśli tak, to dlaczego jest on mniej pamiętany, niż inni współcześni mu polscy romaniści.

W pracy została zaprezentowana nie tylko sylwetka Marcelego Chlamtacza, ale przede wszystkim jego naukowe osiągnięcia. Ponadto, w dysertacji została podjęta próba ustalenia, czy Marceli Chlamtacz traktował badania nad prawem rzymskim jako oderwaną od czasów mu współczesnych dogmatyczną analizę określonych instytucji prawnych, czy też rozumiał je jako pewnego rodzaju środek do zrozumienia i kształtowania prawa mu współczesnego. Przeanalizowane zostały również jego naukowe relacje ze światem prawniczej romanistyki.

Rozprawa składa się z wprowadzenia, czterech rozdziałów oraz zakończenia.

Prawo rzymskie w pracach Marcelego Chlamtacza pdf chomikuj

Prawo rzymskie w pracach Marcelego Chlamtacza pdf chomikuj

Książka Prawo rzymskie w pracach Marcelego Chlamtacza pdf została napisana przez przez Grzegorz Nancka. Prawo rzymskie w pracach Marcelego Chlamtacza epub ma 278 str. kartek. Prawo rzymskie w pracach Marcelego Chlamtacza pdf jest książką z gatunku nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You might like

© 2023 BravoAda.pl - WordPress Theme by WPEnjoy