Prawda i fałsz w nauce i sztuce pdf chomikuj

Prawda i fałsz w nauce i sztuce pdf chomikuj

Autorzy podejmują refleksję nad prawdą i fałszem w nauce i sztuce. Przypisują prawdzie status nieredukowalnego punktu odniesienia – tak w próbach dotarcia do elementarnej wiedzy o świecie, jak i w poszukiwaniach metod i środków artystycznych niezbędnych do osiągnięcia tego celu.
Zaprezentowane tu wielopoziomowe i wieloaspektowe badania, prowadzone z wykorzystaniem materiałów pochodzących z różnych epok i różnych kultur, wyraźnie dowodzą, że prawda i fałsz stanowią podstawę wszelkiego rodzaju ludzkich motywacji, wyborów, decyzji i zachowań. Jednocześnie ujawniają, że każda próba ekstrapolacji wyników poszukiwań szczegółowych na poziom uogólnienia o ambicjach uniwersalizujących – przez sam fakt ich dyskursywizacji – albo podporządkowuje prowadzone rozważania regułom logiki formalnej, albo sytuuje je poza prawdą i fałszem.

Prawda i fałsz w nauce i sztuce pdf chomikuj

Prawda i fałsz w nauce i sztuce pdf chomikuj

Książka Prawda i fałsz w nauce i sztuce czytaj online była napisana przez Barbara Bokus. Prawda i fałsz w nauce i sztuce mobi ma 302 str. stron. Prawda i fałsz w nauce i sztuce czytaj online jest pozycją z gatunku popularnonaukowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You might like

© 2022 BravoAda.pl - WordPress Theme by WPEnjoy