Polki − bieg przez historię. Emancypantki, bojowniczki, obywatelki chomikuj pdf

Polki − bieg przez historię. Emancypantki, bojowniczki, obywatelki chomikuj pdf

Ruch emancypacyjny Polek rozwijał się w XIX stuleciu w kręgach inteligenckich, które wzięły na siebie misję mozolnego torowania drogi postępowym ideom i przemianom społecznym. Z natury rzeczy oddźwięk znajdowały w szczególności w środowiskach wielkich miast (w Warszawie, Wilnie, Krakowie, Lwowie, w dużo mniejszym stopniu w Poznaniu). W miastach tych, dzięki łatwiejszemu dostępowi do książek, ówczesnej prasy i międzyludzkich kontaktów, łatwiej było też krzewić „nieobyczajne” (a czasem „gorszące”) poglądy na równouprawnienie kobiet w społeczeństwie. Organizacje kobiece na ziemiach polskich różniły się, co oczywiste, charakterem działalności, począwszy od prezentujących różne odcienie polityczne, przez oświatowe i zawodowe, do charytatywnych i przykościelnych włącznie. Nie wszystkie wszakże swą działalność motywowały względami patriotycznymi czy kwestiami emancypacyjnymi. W literaturze polskiej panuje jednak opinia, że nawet te, które programowo odżegnywały się od nurtów emancypacyjnych, przez sam fakt, że organizowały się i jednoczyły „wokół jakiegoś celu, to już była nowość, ponieważ tworzyły pewną formę kobiecej wspólnotowości”.

Polki − bieg przez historię. Emancypantki, bojowniczki, obywatelki chomikuj pdf

Polki − bieg przez historię. Emancypantki, bojowniczki, obywatelki chomikuj pdf

Książka Polki − bieg przez historię. Emancypantki, bojowniczki, obywatelki chomikuj była napisana przez Danuta Waniek. Polki − bieg przez historię. Emancypantki, bojowniczki, obywatelki mobi ma 410 str. stron. Polki − bieg przez historię. Emancypantki, bojowniczki, obywatelki pdf jest książką z gatunku historia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You might like

© 2022 BravoAda.pl - WordPress Theme by WPEnjoy