Od alfabetyzacji informacyjnej do kultury informacyjnej. Rozważania o dojrzałości informacyjnej chomikuj pdf

Od alfabetyzacji informacyjnej do kultury informacyjnej. Rozważania o dojrzałości informacyjnej chomikuj pdf

Autorka podjęła w książce bardzo ważną kwestię dojrzałości informacyjnej jako ważnej i pożądanej cechy ludzi funkcjonujących we współczesnym społeczeństwie, w którym doświadczenia związane z tworzeniem i korzystaniem z informacji są bardzo skomplikowane. Dojrzałość ta jest rozumiana szerzej niż tylko sprawne posługiwanie się informacją i nowymi technologiami informacyjnymi. Droga do jej osiągnięcia, w ujęciu Autorki, przebiega równolegle z permanentnym procesem wychowania do informacji oraz kształtowania kultury informacyjnej jednostki i całych grup społecznych.

(…) Omawiana praca jest bardzo ważnym głosem w dyskusji nad zakresem edukacji informacyjnego społeczeństwa, celami i kierunkami tego kształcenia.

Proponowana przez Autorkę szeroka i kompleksowa perspektywa kształtowania dojrzałości informacyjnej jest bardzo wartościowa. Pokazuje, że odpowiedzialność za jej rozwój spoczywa nie tylko na środowisku bibliotekarzy, bibliotekoznawców i informatologów, lecz również na szerszych kręgach specjalistów z zakresu edukacji i jest ważną kwestią społeczną. Dlatego książka powinna mieć szeroki krąg odbiorców.

– z recenzji prof. UMK dr hab. Ewy Głowackiej

Od alfabetyzacji informacyjnej do kultury informacyjnej. Rozważania o dojrzałości informacyjnej chomikuj pdf

Od alfabetyzacji informacyjnej do kultury informacyjnej. Rozważania o dojrzałości informacyjnej chomikuj pdf

Książka Od alfabetyzacji informacyjnej do kultury informacyjnej. Rozważania o dojrzałości informacyjnej pdf była napisana przez Hanna Batorowska. Od alfabetyzacji informacyjnej do kultury informacyjnej. Rozważania o dojrzałości informacyjnej epub ma 155 str. kartek. Od alfabetyzacji informacyjnej do kultury informacyjnej. Rozważania o dojrzałości informacyjnej pdf jest książką z kategorii nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You might like

© 2023 BravoAda.pl - WordPress Theme by WPEnjoy