O przeznaczeniu człowieka. Zarys etyki paradoksalnej pdf chomikuj

O przeznaczeniu człowieka. Zarys etyki paradoksalnej pdf chomikuj

Od redakcji:
Jedna z podstawowych książek Bierdiajewa, zajmująca się człowiekiem jako istotą moralną. Dążąc do przezwyciężenia trudności klasycznej etyki, oskarżając z pasją wszelki fałsz i obłudę, Bierdiajew dąży do stworzenia personalistycznej etyki twórczości, w której tworzenie będzie wyznaczało patos moralny. Zawarł w niej również kilka „proroctw” dotyczących rozwoju wojen o charakterze totalnym oraz rozwoju techniki, czemu będzie towarzyszyło likwidowanie całych narodów, miast i cywilizacji.

SPIS TREŚCI:

Część pierwsza
ZASADY
Rozdział I
7…..PROBLEM POZNANIA ETYCZNEGO
7…..1. Filozofia, nauka i religia
15…..2. Przedmiot i podmiot. Obiektywizacja w poznaniu
21…..3. Zadanie etyki
23…..4. Podstawowe pytanie etyki o kryterium dobra i zła
Rozdział II
30…..POCHODZENIE DOBRA I ZŁA
30…..1. Bóg i człowiek
42…..2. Grzeszny upadek. Powstanie dobra i zła
Rozdział III
52…..CZŁOWIEK
52…..1. Problem antropologii filozoficznej. Typy nauk antropologicznych
61…..2. Personalizm. Osoba i indywiduum. Osoba i społeczeństwo
68…..3. Płeć. Zasada męska i żeńska
73…..4. Świadomość i nieświadomość
84…..5. Wolność woli i etyka

Część druga
ETYKA PO TEJ STRONIE DOBRA I ZŁA
Rozdział I
91…..ETYKA PRAWA
91…..1. Dualizm dobra i zła
93…..2. Pierwotna świadomość moralna
98…..3. Społeczny i powszedni charakter prawa
102…..4. Etyka normatywna. Faryzeizm
Rozdział II
109…..ETYKA ODKUPIENIA
109…..1. Dobra pod łaską
114…..2. Moralność ewangeliczna i moralność formalnoprawno-faryzejska
118…..3. Chrześcijański stosunek do grzesznych i złych
121…..4. Moralność chrześcijańska jako moralność siły
123…..5. Cierpienie. Ascetyzm. Miłość
128…..6. Ewangeliczna Nowina o Królestwie Bożym
Rozdział III
132…..ETYKA TWÓRCZOŚCI
132…..1. O naturze twórczości
138…..2. Twórczo-indywidualny charakter aktów moralnych
148…..3. Rola wyobraźni w życiu moralnym. Etyka energetyczna
Rozdział IV
159…..KONKRETNE ZAGADNIENIA ETYKI
159…..1. Tragizm i paradoksalność życia moralnego
166…..2. O fałszu i prawdzie
172…..3. Sumienie i wolność. Krytyka czystego sumienia
178…..4. Lęk, bojaźń i tęsknota. Nuda i banalność. Fantazmaty
191…..5. Miłość i współczucie
199…..6. O państwie, rewolucji i wojnie
215…..7. Kwestia społeczna, praca, technika
235…..8. Płeć, małżeństwo i miłość
244…..9. Ideały człowieka. Nauka o talentach
247…..10. Symbolizm i realizm w etyce

Część trzecia
RZECZACH OSTATECZNYCH. ETYKA ESCHATOLOGICZNA
Rozdział I
253…..ŚMIERĆ I NIEŚMIERTELNOŚĆ
Rozdział II
269…..PIEKŁO
Rozdział III
286…..RAJ. PO TAMTEJ STRONIE DOBRA I ZŁA
300…..Indeks osobowy
304…..Posłowie – Waldemar Polanowski

O przeznaczeniu człowieka. Zarys etyki paradoksalnej pdf chomikuj

O przeznaczeniu człowieka. Zarys etyki paradoksalnej pdf chomikuj

Książka O przeznaczeniu człowieka. Zarys etyki paradoksalnej czytaj online została napisana przez przez Mikołaj Bierdiajew. O przeznaczeniu człowieka. Zarys etyki paradoksalnej epub ma 312 str. stron. O przeznaczeniu człowieka. Zarys etyki paradoksalnej chomikuj jest pozycją z gatunku filozofia, etyka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You might like

© 2023 BravoAda.pl - WordPress Theme by WPEnjoy