Naśladowanie i twórczość. Renesansowe teorie imitacji, emulacji i przekładu pdf chomikuj

Naśladowanie i twórczość. Renesansowe teorie imitacji, emulacji i przekładu pdf chomikuj

Autorka poddaje analizie ewolucję trzech bardzo ważnych dla renesansowej i klasycystycznej estetyki pojęć i związanej z nimi metaforyki od starożytności po przełom estetyczny na początku XVII wieku.

Rozdziały wstępne, poświęcone teoriom starożytnym i średniowiecznym, stanowią niezbędne tło dla omówienia nowożytnych dziejów naśladowania wzorów literackich i jego kontekstów. Główny trzon pracy stanowią rozdziały poświęcone poglądom Petrarki, teoriom piętnastowiecznych humanistów włoskich, sporowi o cyceronianizm, znaczeniu naśladowania dla szesnastowiecznej dydaktyki oraz dla rozwoju twórczości w językach narodowych, wreszcie kształtowaniu się wczesnych teorii przekładu.

Na podstawie zebranego i obficie przytaczanego materiału źródłowego i przedmiotowego (najobszerniejszego z wydanych dotychczas w Polsce i na świecie prac poświęconych pokrewnej tematyce) autorka formułuje tezę o dominacji w kulturze renesansu modelu wspłózawodnictwa nad niewolniczym naśladowaniem. Ukazuje również, iż znane nowoczesnym teoriom przekładu dylematy (takie jak chociażby nieprzekładalnoćś poezji lub szerzej: tekstu artystycznego, czy też odtwórcza rola tłumacza) obecne były już u początków refleksji nad rolą tłumaczeń, w epoce, która zaczłęa odrżóniać przekład od naśladowania. Jest to szczególnie istotne z tego względu, że najnowsze teorie coraz czśęciej sięgają po klasyczny termin “imitacja”, gdy zajmują się problemami przekładu tekstu artystycznego.

Wątkiem przewijającym się przez całął książkę jest zagadnienie wielogłosowości naśladowania postrzeganego w kontekście intertekstualności – autorka stara się pokazać, że wbrew obiegowym opiniom renesans nie był epoką bezdyskusyjnie przyjmującą dziedzictwo antyku, ale przeciwnie – tendencją dominującą było podejmowanie dialogu z wzorami starożytnymi.

Naśladowanie i twórczość. Renesansowe teorie imitacji, emulacji i przekładu pdf chomikuj

Naśladowanie i twórczość. Renesansowe teorie imitacji, emulacji i przekładu pdf chomikuj

Książka Naśladowanie i twórczość. Renesansowe teorie imitacji, emulacji i przekładu chomikuj została napisana przez przez Agnieszka Fulińska. Naśladowanie i twórczość. Renesansowe teorie imitacji, emulacji i przekładu epub ma 370 str. stron. Naśladowanie i twórczość. Renesansowe teorie imitacji, emulacji i przekładu czytaj online jest książką z gatunku językoznawstwo, nauka o literaturze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You might like

© 2023 BravoAda.pl - WordPress Theme by WPEnjoy