Karaimi w Koronie i na Litwie w XV-XVIII wieku pdf chomikuj

Karaimi w Koronie i na Litwie w XV-XVIII wieku pdf chomikuj

„Karaimi, choć byli bardzo niewielką grupą etniczno-religijną żyjącą na terenie dawnej RP i w Polsce w okresie międzywojennym, od dawna interesują się nie tylko badaczami, ale także twórcami kultu ura (zob. , na przykład Meir Ezofowicz, Eliza Orzeszkowa). Jest też wiele artykułów na ich temat, ale są to głównie prace popularne lub współtworzące, często skażone niepotwierdzonymi informacjami o naturze mitów. Jednak nie Całościowe i całkowicie naukowe podejście. wielka jest zasługa dr S. Gąsiorowskiego, który powiedział, że podjął się tego zadania, choć z dużymi trudnościami, głównie ze względu na ogromne rozproszenie oryginalnego materiału oraz fakt, że Karaimi byli często identyfikowani jako Żydzi, co znajduje również odzwierciedlenie w źródło.(…) Obszerne studium dziejów Karaimów na Rusi i Litwie, następnie w dawnej Rzeczypospolitej do końca XVIII w., o ich osadnictwie, gospodarce, statusie prawnym, stosunkach ze związkami wyznaniowymi, organizacji wewnętrznych i niektórych kultur elementarnych krajów w zakresie ich relacji z innymi krajami (…) Autor mozolnie zbiera informacje rozsiane po różnych źródłach, zazwyczaj danych osobowych, opracowuje je w sposób krytyczny i na ich podstawie stara się wyciąga bardziej ogólne wnioski, niekiedy odmienne od potocznych opinii i ustaleń poprzednich badaczy, a jednocześnie krytycznie formułuje własne wnioski, zwracając uwagę na niedookreślone twierdzenia… Efektem jest dzieło o wielkiej wartości, zarówno ze względu na faktów i uzasadnionych naukowo uogólnień”. Komentarz ś.p. prof. Jana M. Maleckiego

Karaimi w Koronie i na Litwie w XV-XVIII wieku pdf chomikuj

Karaimi w Koronie i na Litwie w XV-XVIII wieku pdf chomikuj

Książka Karaimi w Koronie i na Litwie w XV-XVIII wieku czytaj online została napisana przez przez Stefan Gąsiorowski. Karaimi w Koronie i na Litwie w XV-XVIII wieku epub ma 601 str. kartek. Karaimi w Koronie i na Litwie w XV-XVIII wieku czytaj online jest pozycją z kategorii historia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You might like

© 2022 BravoAda.pl - WordPress Theme by WPEnjoy