Guttstadt i Heilsberg. Działania wojenne w rejonie Dobrego Miasta i Lidzbarka Warmińskiego 4-12 czerwca 1807 pdf chomikuj

Guttstadt i Heilsberg. Działania wojenne w rejonie Dobrego Miasta i Lidzbarka Warmińskiego 4-12 czerwca 1807 pdf chomikuj

Praca “Guttstadt i Heilsberg. Działania wojenne w rejonie Dobrego Miasta i Lidzbarka Warmińskiego 4-12 czerwca 1807” to adaptacja dysertacji doktorskiej Sławomira Skowronka. Autor przedstawia w niej słabo znany szerokiemu odbiorcy wycinek wojny Napoleona z IV koalicją: walki na terenie międzyrzecza Łyny i Pasłęki w okresie bezpośrednio poprzedzającym wielką batalię pod Frydlandem (14 czerwca 1807), stanowiące jej preludium. Wydarzenia te były i są ukazywane w skrajnie odmienny sposób. Przez całe dwa stulecia walczono pod Guttstadt i Heilsbergiem, najpierw na polach bitew, później na kartach dzieł historiograficznych. Autor stara się opisać wiosenną kampanię 1807 roku w sposób godzący stanowiska ówczesnych przeciwników. Obie strony wystawiły sobie bowiem po tych walkach pomniki zwycięstwa. Skrajnie odmienne wizje wydarzeń lansowała głównie propaganda obu stron, stąd – poza opisem działań wojennych i dyplomatycznych – autor zamieszcza rozdział o niektórych aspektach tej propagandy. W innym miejscu pisze o inspiracjach literackich i plastycznych zrodzonych przez wydarzenia 4-12 czerwca 1807 roku. Porusza też problem udziału Polaków w walkach pod Dobrym Miastem i Lidzbarkiem Warmińskim oraz ukazuje współczesne działania na rzecz ożywienia tradycji napoleońskich w tych miejscowościach.

Guttstadt i Heilsberg. Działania wojenne w rejonie Dobrego Miasta i Lidzbarka Warmińskiego 4-12 czerwca 1807 pdf chomikuj

Guttstadt i Heilsberg. Działania wojenne w rejonie Dobrego Miasta i Lidzbarka Warmińskiego 4-12 czerwca 1807 pdf chomikuj

Książka Guttstadt i Heilsberg. Działania wojenne w rejonie Dobrego Miasta i Lidzbarka Warmińskiego 4-12 czerwca 1807 chomikuj była napisana przez Sławomir Skowronek. Guttstadt i Heilsberg. Działania wojenne w rejonie Dobrego Miasta i Lidzbarka Warmińskiego 4-12 czerwca 1807 epub ma 280 str. stron. Guttstadt i Heilsberg. Działania wojenne w rejonie Dobrego Miasta i Lidzbarka Warmińskiego 4-12 czerwca 1807 czytaj online jest pozycją z kategorii historia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You might like

© 2022 BravoAda.pl - WordPress Theme by WPEnjoy